Frame- en partiële prothese

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. Dit kan bijv.d.m.v. een implantaat of een gedeeltelijke gebitsprothese. Bij het laatste geval zal de tandprotheticus dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Welke soorten gedeeltelijke protheses bestaan er?

  • Partiële plaatprothese met of zonder klammers (haakjes)
  • Frameprothese (metalen frame)

Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een frame of partiële prothese kan alleen dan door de Tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de frame/partiële prothese werkt de Tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw Tandprotheticus die van het frame/ partiële prothese. Wat is voor u de beste oplossing? Dat hangt af van uw specifieke situatie en wensen.