Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (O.N.T)

Wanneer kunt u bij het O.N.T. terecht?
Heeft u een meningsverschil met uw tandprotheticus en dat heeft u niet samen kunnen oplossen? Als u meent, dat de tandprotheticus aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan kunt u schrijven naar de Organisatie van Nederlandse Tandprohetici (O.N.T.) en om bemiddeling vragen.

Hoe kunt u het O.N.T. bereiken?
Secretariaat O.N.T., Leidsevaartweg 99, 2106 AS Heemstede
023-7200444, info@ont.nl

Voor meer informatie over de vakorganisatie ONT verwijs ik u naar de internetsite: Website ONT