Vergoedingen

Uw gebitsprothese blijft in het nieuwe zorgstelsel anno 2012 gewoon verzekerd. In de basisverzekering wordt 75 procent van de kosten vergoed. Via een aanvullende verzekering wordt bij de meeste verzekeringen de overige 25 procent volledig of gedeeltelijk vergoed. Vraag er naar bij uw eigen verzekering. Ook een implantaat gedragen gebitsprothese is opgenomen in de basisverzekering. Een tandprotheticus declareert zijn of haar onkosten rechtstreeks bij uw verzekeraar, en draagt zorg voor een goede afhandeling. Tijdens het intakegesprek kunt u de kosten en de vergoeding door uw verzekering met uw tandprotheticus bespreken. Het opvullen van het kunstgebit of het repareren ervan zijn eveneens in de basisverzekering opgenomen. Tussen zorgverzekeraars onderling kunnen behoorlijke verschillen in vergoedingstermijnen en vergoedingen voorkomen. Het is om die reden raadzaam om even in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen, wij zullen u graag alle gewenste informatie geven, of het nodige voor u uitzoeken.

Vergelijk de premies van de diverse zorgverzekeraars met elkaar: Kijk en vergelijk

Voor informatie over de ziekenfondswet: College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voor actuele vergoedingen volgt hier een overzicht van links naar een aantal zorgverzekeraars: